top of page

גילוי נאות

כותב האתר איציק כהן עוסק בשיווק פנסיוני לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה- 2005, זיקה למוצרים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שלהלן:

 

חברות ביטוח – מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל  חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ.

 

קרנות פנסיה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ , הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, , מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

 

קופות גמל  - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ,  אנליסט קופות גמל בע"מ , הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ , מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, , אקסלנס נשואה גמל בע"מ.

 

קה"ש - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ,  אנליסט קופות גמל בע"מ , הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ , מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, , אקסלנס נשואה גמל בע"מ.

האמור באתר אינו מובא כתחליף להליך שיווק פנסיוני והוא מהווה מידע מקצועי כללי בלבד. ביצוע פעולה על בסיס הנתונים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי ניתן לפנות ולהסתייע באופן פרטני.

bottom of page