top of page
  • איציק כהן

כך תיצרו לעצמכם הכנסה חודשית נוספת בשנות הפרישה

עודכן: 5 ביוני 2021


לייצר הכנסה חודשית נוספת בשנות הפרישה

רבים מאיתנו מגיעים למועד הפרישה לפנסיה כאשר החסכונות הפנסיוניים שלנו נמוכים מצורכי המחיה השוטפים הצפויים לנו בשנות הפרישה, אך לעזרתנו קיימים חסכונות נוספים שאינם פנסיוניים.


במצבים כאלו אני לרוב ממליץ להיעזר בכסף הפרטי כדי להסדיר הכנסה חודשית נוספת שתשלים את הקצבה הפנסיונית הקיימת.


הכנסה קבועה ויציבה שתשמש לצורכי הוצאות שוטפות של המשפחה, ולמעשה תיתן מענה מחושב ומסודר מראש במקום משיכות אקראיות מסכום חד פעמי לפי צורך.

סכום קבוע שנכנס בכל חודש לחשבון הבנק שלנו מעניק לנו תחושה של שגרה ושליטה; מאפשר לנו לבצע בקרה על התזרים שלנו בלי להשקיע בכך מאמץ רב, ובעזרת בקרה זו נוכל להבין בקלות אם הצריכה שלנו גבוהה מדי או יש לנו עודף בתזרים החודשי, וכך יתאפשר לנו לחיות ברמת החיים מאוזנת לפי היכולות והצרכים שלנו.


אחת הדרכים להסדיר הכנסה נוספת בכל חודש נקראת אנונה/משיכה לשיעורין.


מה היא אנונה בדוגמא שלנו?

תזרים קבוע של תשלומים חודשיים, אשר נמשך ממקור כספי וישולם עד שתועבר הוראה להפסיק המשיכות או שייגמרו הכספים.


איך זה עובד?

ישנם שני תהליכים מקבילים:

1. הכסף מושקע במוצר פיננסי וצובר ריבית או תשואה

2. במקביל מתבצע כל חודש פדיון אוטומטי מהסכום הקיים


מה ההבדל העיקרי בין אנונה לקצבה חודשית ממוצר פנסיוני?

בקבלת קצבה חודשית ממוצר פנסיוני למעשה ממירים סכום של כסף לקצבה חודשית שתשולם לחוסך בהכרח לכל ימי חייו וליורשים אחריו בהתאם לתנאי התוכנית.

כלומר, ישנו מהלך של המרה ללא חרטה של כסף לקצבה וקבלת קצבה לכל החיים (אין חשש שייגמר הכסף בשל תוחלת חיים ארוכה).

באנונה אנחנו לא נפרדים מהכסף, אלא מבצעים מהלך טכני של פדיון לשיעורין. במקרה של פטירה, היורשים יקבלו את הסכום שנשאר ושטרם מומש.


מוצרים בולטים שמהם אפשר לקבל אנונה:

  • פוליסת חיסכון המנוהלת בחברת ביטוח – הפקדה של סכום חד פעמי לפוליסה מנוהלת של חברת הביטוח ומתן הנחיה למשוך סכום קבוע בכל חודש.

  • קופת גמל להשקעה – אפשר למשוך כספים אשר הופקדו בקופה מסוג זה כאנונה במשיכות חודשיות.

  • קרן השתלמות – במקום לבצע פדיון חד פעמי אפשר להמשיך ולנהל את הכסף בקרן ולמשוך אותו בהדרגה.

  • כספים הוניים – כספים אשר הופקדו עד שנת 2008 וניתנים למשיכה הונית בגיל הפרישה (שימו לב שבמקרים מסוימים כדאי להיות זהירים ולוודא טרם המשיכה שאין התחייבות של חברת הביטוח לקבל קצבה חודשית בתנאים שעשויים להיות יותר אטרקטיביים עבורכם).

  • כספי קופת גמל שקיבלתם בירושה – אנונה היא אחת האפשרויות העומדות בפניכם במצב זה.

כדאי לשים לב להבדלי מיסוי בין החלופות השונות – בחלקן תשלמו מס רווחי הון יחסי בעת הפדיון.

לסיכום, אנונה היא כלי חשוב ומעניין בתכנון פיננסי של משפחה ומאפשרת גמישות רבה.

0 תגובות

Comments


Commenting has been turned off.

הירשמו לקבלת עדכונים וטיפים חשובים שיחסכו לכם כסף רב!

מבטיחים לשלוח לכם תוכן שיכול להועיל לכם ולא להעביר את המייל שלכם לאף גורם אחר. תוכלו להסיר עצמכם מרשימת התפוצה בכל עת.

!תודה שנרשמתם

היה זה אברהם לינקונלן שאמר 
"לו היו לי שמונה שעות לכרות עץ, הייתי משקיע שש שעות מהן להשחיז את הגרזן".  

 

כמי שעוסק בתכנון פיננסי ופרישה כבר למעלה מעשור, נוכחתי לגלות שיש חשיבות מכרעת לתכנון נכון של העתיד הכלכלי שלנו וביצוע הפעולות המתאימות.

 

אני מקווה שהתכנים באתר זה עוזרים לכם להשחיז את הגרזן ולו במעט.
 

איציק כהן

איציק כהן
bottom of page